Skip to content


AIX – Jak skierować produkt konsoli do pliku

Podczas operacji systemu, dużo wiadomości jest przesyłanych do dołączonego do maszyny terminalu (console). Jeżeli maszyna jest przyłączona do HMC te wiadomości nie są widoczne dopóki system administrator nie połączy się z nią via vtmenu (HMC) czy też klienta HMC ze strony WIN. Nawet wtedy, poprzednie wiadomości są stracone i nie można ich odczytać. W wielu przypadkach informacja prezentowana na terminalu pomaga analizować przyczyny istniejących problemów – z tego powodu warto ją mieć. Ten post pokazuje jak ją przesłać do pliku a nie do terminala. Od tego momentu możesz je czytać czy też śledzić na bieżąco (tail -f …).
Co należy zrobić:
1. Ztwórz plik /etc/rc.nf po czym zapisz w nim poniższy tekst.

#!/usr/bin/ksh -x
# script location and name: /etc/nf.setcons

fn=’ConsoleLog’
datefn=$fn.`date +”%m%d%Y.%H%M”`

# clean out and setup log file
rm -f $fn
touch $fn

# link log to dated log file
ln $fn $datefn

# switch concole to file
swcons $fn

# tail file to read console
tail -f $fn > /dev/tty0 2>&1 &
exit 0


2. Dodaj do /etc/inittab następujące polecenie:

rcnf:2:once:/etc/rc.nf > /dev/console 2>&1 #Start Console Re-Direct

3. Wyłącz/włącz maszynę lub wydaj polecenie /etc/rc.nf > /dev/console 2>&1. Od tego momentu, wszytko to co poprzednio było wyświetlane na terminu zostaje przesłane do pliku – którego zawartość możesz widzieć!

Posted in Real life AIX, scripts.

Tagged with , , , , , , .


2 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

  1. CG says

    Would this not do?

    # alog -of /var/adm/ras/conslog

    Cheers.

  2. admin says

    the fact that there are more then one ways to skin a cat most likely can be applied here too:-)Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.

WordPress Anti Spam by WP-SpamShieldCopyright © 2016 - 2017 Waldemar Mark Duszyk. All Rights Reserved. Created by Blog Copyright.