Skip to content


Tracking su usage

In a multi administrator environment, it may be required to keep track of who did “su – xxxx” and what has been done by this user while having the root authority. My colleague Annwoy, google-ed and modified this for our site. It is very easy – just add the following lines into the ~xxxx/.profile and from this moment on, each successful “su – xxxx” will result in creation of a new history file which name is associated with the login of the user who switched to the xxxx account. Originally, this will be implemented to track “su – oracle”.

HST=`hostname`
USR=`who -um | awk ‘{print $1}’`
NAME=`whoami`
HISTFILE=.sh_history_”${HST}”_”${USR}”-as-“${NAME}”_`date +%y%m%d.%H%M%S_$`
export HISTFILE


Posted in Real life AIX, scripts.

Tagged with , , , , , , , , , , .


2 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

  1. hmc says

    Czy istnieją różnice w ksh z AIX z tych z Linuksa Czy to niejest bash trochę zmieniony. Od jakiegoś czasu mam ksh w linuksie (niemam dostepu do AIX). Czy mógłbyś podać /etc/kshrc (ustawienia wświtlania itd) z oryginalnego AIX, żeby oswoić się pod linuksem. Coś jak konfiguracja z http://jakilinux.org/aplikacje/konsola/terminal-do-pracy-czesc-2-zsh/

  2. admin says

    KSH jest uniwersalnym tumaczem poleceń obecnym w UNIXie i od pewnego czasu nawet na WINdows. Jest jego nowsza wersja (ksh99) która pozwala (między innymi) organizować dane i zmienne w macierzach (arrays?). Na pewno są jakieś róznice w ksh w zależności czy jest on wykonywany na AIX czy LINUX ale ogólnie mówiąc to jedno i to samo. Zobacz mój ostatni post (Modyfikowanie środowiska urzytkowników w AIX z KSH) może to pomoże ci znaleść odpowiedź na twoje pytanie. KSH zrobiono wcześniej niż bash – pewnie dlatego są do siebie podobne (tak jak sh and ksh).

    Pozdrowienia,

    MarkD:-)Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.

WordPress Anti Spam by WP-SpamShieldCopyright © 2016 - 2018 Waldemar Mark Duszyk. All Rights Reserved. Created by Blog Copyright.