Skip to content


LVM abc

Niektórzy się zdziwią, inni będą w ekstazie – nie da się wszystkich zaspokoić. “Chleb powszedni” administratora AIXu: zrób grupę dysków z dwoma folderami typu jfs2 na dysku o pojemności 250gb. Dysk jest dostarczony przez SAN dzięki SVC (Storage Virtualization Controller) – SAN administrator otrzymał polecenie stworzenia 250gb LUN i przypisanie jej do adapterów FC tej maszyny. Po chwili, przysłał me email – LUN jest gotowa a jej LUN ID jest 6005076801830037C0000000000003E7. Inwentaryzuję istniejące dyski:

# lspv

hdisk0 00ca4d606656f90a rootvg active

hdisk1 00ca4d601b1a9f38 rootvg active

hdisk3 00ca4d60f0551ef2 laworadevp1_vg active

hdisk4 00ca4d60292ff6d4 laworadevt1_vg active

hdisk5 00ca4d607aff3876 mksysbvg active

Teraz, dam rozkaz cfgmgr sprawdzenia i inwentaryzacji zasobów adapterów FC (Fibre Channel):

# cfgmgr -l fscsi0

# cfgmgr -l fscsi1

Zobaczmy, czy cfgmgr odkrył nową LUN/dysk:

# lspv

hdisk0 00ca4d606656f90a rootvg active

hdisk1 00ca4d601b1a9f38 rootvg active

hdisk3 00ca4d60f0551ef2 laworadevp1_vg active

hdisk4 00ca4d60292ff6d4 laworadevt1_vg active

hdisk5 00ca4d607aff3876 mksysbvg active

hdisk2 none None

Zgadza się, maszyna ma nowy dysk – hdisk2.

# bootinfo -s hdisk2

256000

OK, jest nie mniejsza niż chcieliśmy.

Teraz, sprawdźmy jej numer IDentyfikacyjny – wydajemy polecenie pcmpath query device lub mój skrypt zwany lsvpcfg.

DEV#: 2 DEVICE NAME: hdisk2 TYPE: 2145 ALGORITHM: Load Balance

SERIAL: 6005076801830037C0000000000003E7

==============================================================

Path# Adapter/Path Name State Mode Select Errors

0* fscsi0/path0 CLOSE NORMAL 6 0

1 fscsi0/path1 CLOSE NORMAL 6 0

2* fscsi1/path2 CLOSE NORMAL 6 0

3 fscsi1/path3 CLOSE NORMAL 6 0

Patrząc na SERIAL: 6005076801830037C0000000000003E7, mogę powiedzieć, że LUN ID=3E7 oraz, że jest ona dostarczona przez SVC ID=037C. To jest nasza LUN. Czas na zrobienie grupy dysków.

# mkvg -S -y tempOra_vg hdisk2

Następnie, zrobimy dwa tomy logiczne typu jfs2 nazwane u60_lv oraz u70_lv ustawiając ich początkową pojemność na 1 PP i ograniczając maksymalną liczbę PPs do 1000 (to można w każdym czasie zmienić).

# mklv -t jfs2 -y u60_lv -x 1000 tempOra_vg 1 hdisk2

# mklv -t jfs2 -y u70_lv -x 1000 tempOra_vg 1 hdisk2

Dwa foldery zostają przywiązane do odpowiednich tomów logicznych.

# crfs -v jfs2 -d u60_lv -m /u60 -a log=INLINE

# crfs -v jfs2 -d u70_lv -m /u70 -a log=INLINE

The work request said to equally divide the vg capacity between /u60 ad /u70:

# chfs -a size=124G /u60

# chfs -a size=124G /u70

Co pozostało do zrobienie to zmienić właściciela tych folderów i powiadomić zamawiające je osobę – praca zkończona.

Posted in Real life AIX.

Tagged with , , , , , , , , , , , , .


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.

WordPress Anti Spam by WP-SpamShieldCopyright © 2016 - 2018 Waldemar Mark Duszyk. All Rights Reserved. Created by Blog Copyright.