Skip to content


Do której grupy należy ten folder?

Miesiąc czy dwa temu, pokazałem skrypt podający odpowiedz na to pytanie, który możesz zobaczyć tutaj. Jak zwykle to nie jest jedyna możliwość.  Zauważ, że nazwa grupy dysków jest podana w produkcji lslv lv_nazwa. Wyciągnij ją przy pomocy grep i w ten sposób opracowany skrypt będzie o wiele krótszy niż jego poprzednik.

#!/usr/bin/ksh

### what vg owns the file system which is
### given as the argument(s) to this script?
###
### wmd 12/2010
###

for fs in `echo $*`
do
    lv=`lsfs $fs | grep dev | awk '{print $1}' | \
             awk '{print substr($0,6,21)}'`

    vg=`lslv $lv | grep GROUP | awk '{print $6}'`
    echo $fs: $vg
done

Przykładowa egzekujca i jej produkt:

MarcoPolo:/markd>./fsvg /u50 /u10 /usr
/u50: oracle_vg
/u10: oracle_vg
/usr: rootvg
MarcoPolo:/markd>

ksh nie posiada własnej funkcji substr. Zwróć uwagę jak można ten cel osiągnąć uzywając funkcję substr polecenia awk.

Posted in Real life AIX, scripts.

Tagged with , , , , , , , , , , .


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.

WordPress Anti Spam by WP-SpamShieldCopyright © 2016 - 2017 Waldemar Mark Duszyk. All Rights Reserved. Created by Blog Copyright.