Skip to content


Detale Plików Systemu HMC

Zadzwonił do mnie Inżynier IBM z informacją, że jeden z moich HMC “zadzwonił do domu” skarżąc się na nadmierne zużycie jego plików systemowych. OK, jak wyświetlić te detale w przypadku HMC? Nie można do tego celu użyć polecenia “df” ponieważ hscroot ma ograniczony shell, który jest pozbawiony “normalnych” poleceń związanych z administracją systemu operacyjnego.

Nie będąc zaufanym (trusted) użytkownikiem, detale plików systemu mogą być wyświetlone wydając następujące polecenie:


hscroot@hmci1> monhmc -r disk
Every 4.0s: MONHmc disk Mon Mar 8 14:08:34 2010

Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda2 16184388 7465540 7896724 85% /
udev 517304 148 517156 1% /dev
/dev/sda3 5929732 760692 4867824 14% /var
/dev/sda7 8088148 152132 7525156 2% /dump
/dev/sda8 38686028 203056 36517824 1% /extraNie będąc zaufanym użytkownikiem (hcsroot; is not a privileged user), możesz wyzerować dzienniki (log files) wydając polecenie chhmcfs -o f -d 0 i to jest prawie wszystko co możesz w tym zakresie zrobić.
Cokolwiek więcej jak na przykład oczyszczenie /, który jest zużyty w 85% wymaga kontaktu z IBM w celu uzyskania hasła (które jest funkcją numery serialnego HMC ) pozwalającego na zalogowanie jako zaufany użytkownik mający dostęp do odpowiednich poleceń.

Posted in AIX, HMC, Real life AIX.

Tagged with , , , , , , , , .


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.

WordPress Anti Spam by WP-SpamShieldCopyright © 2016 - 2018 Waldemar Mark Duszyk. All Rights Reserved. Created by Blog Copyright.