Skip to content


0516-1339 mkvg: Physical volume contains some 3rd party volume group

0516-1339 normalnie towarzyszy 0516-1339 mkvg: Physical volume contains some 3rd party volume group. oraz and 0516-1397 mkvg: The physical volume hdisk##, will not be added to the volume group. Te komunikaty błędów to reakcja polecenia mkvg usiłującego zbudować grupę dysków używając do tego celu dysków posiadających elementy nie znane lub niezrozumiałe dla AIXa. Nawiasem mówiąc hdisk## oznacza dysk użyty przez polecenie mkvg jak na przykład hdisk5 lub hdisk6.

vioprfp1n3:MDC:/root# mkvg -f -y wmd_vg hdisk5 hdisk6
0516-1254 mkvg: Changing the PVID in the ODM.
0516-1339 mkvg: Physical volume contains some 3rd party volume group.
0516-1397 mkvg: The physical volume hdisk5, will not be added to
the volume group.
0516-1254 mkvg: Changing the PVID in the ODM.
0516-862 mkvg: Unable to create volume group.

Pytanie jest następujące: “Jak można udostępnić AIXowi hdisk5 oraz hdisk6? Najwidoczniej, te dyski nie posiadają VGDA czy jakiś innych elementów zrozumiałych przez AIX co powoduje, że AIX nie chce ich “dotknąć”. Rozwiązaniem tej sytuacji jest usunięcie jakiejkolwiek informacji obecnej w kilku pierwszych sektorach każdego z tych dysków. To może byc dokonane przy pomocy polecenia dd jak jest to pokazane poniżej.

dd if=/dev/zero of=/dev/rhdisk5 bs=1024 count=20
dd if=/dev/zero of=/dev/rhdisk6 bs=1024 count=20
mkvg -f -y wmd_vg hdisk5 hdisk6

tym razem, mkvg nie miało żadnych kłopotów tworząc nową grupę dysków. Wartości bs=1024 oraz count=20 wybrałem dowolnie – wystarczająca duża liczba bloków, która pozwoli AIXowi na objęcie kontroli nad dyskiem. Myślę, że mniejsza liczba też byłaby OK.

Chris zostawił komentarz, w którym zwraca uwagę, że “czyszczenie dysku” może również być wykonane przy użyciu polecenia chpv -C – dzięki Chris! Poniżej jest wyjątek produkcji man chpv:

chpv -C hdiskname
Clears the owning volume manager from a disk. This flag is only valid when running as the root user. This command will fail to clear LVM as the owning volume manager if the disk is part of an imported LVM volume group.

Posted in AIX, Real life AIX.

Tagged with , , , , , , , .


6 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

 1. CG says

  I wonder if this would also work?

  # chpv -C hdisk5

  -C hdiskname
  Clears the owning volume manager from a disk. This flag is only valid when running as the root user. This command will fail to clear LVM as the owning volume manager if the disk is part of an imported LVM volume group.

 2. MarkD:-) says

  I got to try it – never done it before:-)

  thanks Chris!

 3. ^_^ says

  count=10 is OK 🙂

 4. thx-CG says

  chpv -C hdiskxx

  this helped me.
  thx

 5. aixteen says

  Thanks..

  the dd commands helped me

 6. Pedro says

  Sometimes NMON process could block the mkvg command.Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.

WordPress Anti Spam by WP-SpamShieldCopyright © 2016 - 2018 Waldemar Mark Duszyk. All Rights Reserved. Created by Blog Copyright.