Skip to content


LVM, Partycje Fizyczne, Grupy Dysków oraz osiąganie granic

LVM początkowo ograniczał liczbę bloków fizycznych na dysku do 1016. Później, zwiększone pojemności dysków były przyczyną szukania rozwiązania pozwalającego pokonać to wcześniejsze ograniczenie. W ten sposób na światło dzienne przybył poleceniu mkvg parametr -t. Co to jest? To jest multiplikator oryginalnej wartości czyli 1016 x wartość reprezentowaną przez -t – jest to mechanizm pozwalający na dzielenie dysku na większą niż 1016 bloków fizycznych. Jak łatwo zauważyć, wielkość bloku fizycznego decyduje o ich liczbie na danym dysku, nie wspominając o tym jak rozmiar PP wpływa na wydajność I/O.

Wczoraj, otrzymałem polecenie zwiększenia pojemności pewnego foldera systemowego. Nic nie może być bardziej trywialne, prawda?

Z którymi dyskami będziemy pracować?

MarcoPolo:/root# lsvg -p data_vg
data_vg:
PV_NAME PV STATE TOTAL PPs FREE PPs FREE DISTRIBUTION
vpath0  active    4039    0    00..00..00..00..00
vpath7  active    1499   110    00..00..00..00..110

Które LUNy reprezentują te hdiski? Skoro ta maszyna używa sdddrv odpowiedz na to pytanie otrzymujemy wydając następujące polecenie:

MarcoPolo:/root# lsvpcfg vpath0 vpath7
vpath0 (Avail pv data_vg) 600507680181003148000000000001FE = hdisk28 (Avail ) hdisk34 (Avail ) hdisk40 (Avail ) hdisk46 (Avail )
vpath7 (Avail pv data_vg) 6005076801810031480000000000038C = hdisk56 (Avail ) hdisk57 (Avail ) hdisk58 (Avail ) hdisk59 (Avail )

Mamy problem z identyfikacją LUN? To code>1FE oraz 38C. Dostarczone naszej maszynie przez ten sam SVC – 314. Teraz, jestem już w stanie podać administratorowi SAN określone LUNy, które wymagają większej pojemności.

Wkróce, Grzesiek mówi mi, że polecenie zostało wykonane i moje LUNy tak jak chciałem są obecnie większe.

Nie zastanawiając się, wydaję następujące polecenie

MarcoPolo:/root# chvg -g data_vg
0516-1381 chvg: Not enough descriptor area space left in this volume group to re-size the physical volumes.
0516-1786 chvg: Convert the volume group to a scalable volume group with the chvg -G command, then retry.
0516-732 chvg: Unable to change volume group data_vg.

OK. To w dalszym ciągu nie jest problem. Muszę zmienić tę grupę na scalable i wszystko będzie działać.

MarcoPolo:/root# chvg -G data_vg
0516-1707 chvg: The volume group must be varied off during conversion to scalable volume group format.
0516-732 chvg: Unable to change volume group data_vg.
MarcoPolo:/root#

Stare uczucia wracają….. Nagle, czuję się jak bym miał na sobie za dużo odzieży, moje dłonie zaczynają się pocić, obserwuję swój krótki i pośpieszny oddech. Święta matko wszystkich administratorów AIXu, co się ze mną dzieje? Myślę, myślę, myślę już przez dłuższą chwilę. Nagle, doznaję oświecenia! Ja wiem, ja wiem, będę żył następny dzień! Tak, wiem jak się wydostać z tego wykopanego przeze mnie dołka!

Żeby zwiększyć pojemność jej dysków, nie muszę zmieniać tej grupy na scalable. Wszystko co muszę zrobić to zmienić (zwiększyć) wartość jej faktora -t. Ponownie czuję się dobrze. Wybieram dowolną liczbę i biorę się do roboty.

MarcoPolo:/root# chvg -t 8 data_vg
0516-1164 chvg: Volume group data_vg changed. With given characteristics data_vg can include upto 4 physical volumes with 8128 physical partitions each.

To działa! Teraz, powiedzmy tej grupie, że jej dyski są większe niż były – pamiętasz zwiększono pojemność jej hdisks/LUNs?

MarcoPolo:/root# chvg -g data_vg

Rzeczywiście są one większe?

MarcoPolo:/root# lsvg -p data_vg
data_vg:
PV_NAME PV STATE TOTAL PPs FREE PPs FREE DISTRIBUTION
vpath0  active   5271    1232  00..00..00..178..1054
vpath7  active   2731    1342  00..00..250..546..546

Tak, zgadza się! Wszystko co pozostaje do wykonania to powiększenie pliku systemowego odpowiedzialnego za to całe zamieszanie.

Posted in Real life AIX.

Tagged with , , , , , , , , , , .


2 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

 1. LucianV says

  you saved us
  twice 🙂

 2. MarkD:-) says

  Lucian, thanks for letting me know!!!

  have a good day,

  MarkD:-)Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.

WordPress Anti Spam by WP-SpamShieldCopyright © 2016 - 2018 Waldemar Mark Duszyk. All Rights Reserved. Created by Blog Copyright.