Skip to content


Kopiowanie danych używając splitvg – część 2

Administratorzy, którzy nie są w stanie zredukować czas wymagany do wykonania backup maszyny używając do tego celu narzędzi dostarczanych przez SAN (FlashCopy, ShadowImage, itp.) są w stanie osiągnąć porównywalnie szybkie rezultaty używając polecenia splitvg oraz joinvg. Polecenie split_vg jest bardzo proste – daj my grupę dysków, w której wszystkie tomy logiczne mają co najmniej dwa lustra, wskaż które lustro należy z tej grupy dysków “usunąć” – zabierając dysk zawierający wybrane “lustro”, splitvg tworzy nową grupę dysków. To polecenie nie modyfikuje zawartości folderów/tomów logicznych w nowo powstałej grupie z wyjątkiem zmiany ich nazw. Dlaczego? Te elementy muszą mieć unikalne nazwy – AIX nie toleruje duplikatów! Ich zawartość reprezentuje stan danych w momencie wykonania polecenia split_vg. Po jego wykonaniu, administrator może zamontować te “odłamane” foldery i skopiować ich zawartość używając do tego odpowiednie polecenie (tar, cpio, dd, dsmc, sysback, itp). Po zakończeniu backup, odtworzenie oryginalneej grupy dysków jest możliwe używając do tego celu polecenie joinvg.Polecenie splitvg odmówi wykonania nakazanej mu operacji w następujących przypadkach:

obecność zepsutych bloków fizycznych w grupie dysków

grupa dysków posiada tomy logiczne nie mające luster

dysk/dyski zawierają więcej niż jedną kategorię luster

Przykład skrzyżowanych luster:

LP    PP1  PV1               PP2  PV2               PP3  PV3
0001  0129 hdisk4            0321 hdisk6
0002  0130 hdisk4            0322 hdisk6
0003  0131 hdisk4            0323 hdisk6
0004  0132 hdisk4            0324 hdisk6
0005  0133 hdisk6            0325 hdisk4
0006  0134 hdisk6            0326 hdisk4
0007  0135 hdisk6            0327 hdisk4
0008  0136 hdisk6            0328 hdisk4
0009  0137 hdisk6            0329 hdisk4

Posted in Real life AIX, scripts.

Tagged with , , , , , , , , , , , , , , , .


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.

WordPress Anti Spam by WP-SpamShieldCopyright © 2016 - 2017 Waldemar Mark Duszyk. All Rights Reserved. Created by Blog Copyright.